فان 20


دلکش اسمی مازندرانی است که معنی آن به شرح زیر است :

– ( خوشایند، دلپذیر، دلپسند، دلچسب، دلفریب، خوش آیند ، دلربا، شیرین، مطبوع، نغز )

–  ( صفت ) دلپذیر خوش آیند دلربا ۲ – ( اسم ) نوعی آواز شور است با فرود مخصوص که در ماهور نواخته میشود .

۱ : اسم های مشابه از نظر معنا و مفهوم :غزل – صبا – صوفیا – سروناز – غزال – کرشمه – گلنوش – شهناز – دلربا – نغمه

۲ : اسم های مشابه از نظر آوا :دلبر – بهگر – دلبند – حشمت – پیوند – زینب – بهجت

۲ : اسم های مشابه از نظر نوشتار :دلشاد – دلشکر

اگر نام مشابه دیگری میشناسید و یا اسم دیگری برای نام دلکش میدانید در بخش نظرات با دیگر علاقه مندان به این اسم به اشتراک بگذارید . 

درباره : سرگرمی و فان