فان 20


به گزارش فان ۲۰ به نقل از پایگاه خبری اهل مصر؛ پویش «پیامبر انسانیت» با هدف معرفی رحمانیت اسلام به نسل جدید و با دستور «محمد مختار جمعه» وزیر اوقاف مصر و زیر نظر شیخ «محمد خشبه» نماینده اداره اوقاف اسکندریه، فعالیت خود را آغاز کرد.

این پویش با سخنرانی درباره حکمت خداوند در برگزیدن پیامبر اکرم(ص) از میان خلق و الگو قرار دادن آن حضرت آغاز شد.

در این سخنرانی همچنین بر لزوم پیروی از آداب پیامبر(ص) در برخورد با کودکان مانند بوسیدن آنها و کشیدن دست نوازش بر سر آنان تأکید شد.

از جمله نمونه­‌های ذکر شده در سخنرانی آغاز این پویش، برخورد مهربانانه پیامبر با امام حسن(ع) و بوسیدن ایشان در حضور یکی از صحابه بود.

همچنین جمعی از کودکان، جوانان و شیوخ اسکندریه نیز در این سخنرانی حضور داشتند.

انتهای پیام

درباره : سرگرمی و فان