فان 20


شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام 

حضرت مسلم بن عقیل  برادرزاده امام علی (ع)،و شوهر خواهر حضرت امام حسین در ۹ذیحجه در سال ۶۰هجری قمری هنگامیکه کوفیان ایشان را در کوفه تنها رها کردند غریبانه   به دست عبیدالله بن زیاد به شهادت رسیدند.ایشان سفیری بودند که امام حسین به کوفه فرستاد تا با او بیعت کنند.ایشان  صاحب علم و شجاعت بودند.

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

پدر و مادر مسلم بن عقیل 

مسلم بن عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم برادرزاده حضرت امیر المومنین (ع)  است.مسلم فرزند فردی به نام عقیل بود. عقیل برادر علی و دومین فرزند ابوطالب است. مسلم زاییده بانویی از سرزمین نبط و خاندان آل‌فرزندا بود نام دقیق مادر مسلم در تاریخ نیامده‌است. برخی بر این باور هستند که او کنیزی بود که عقیل او را در شام خریداری کرده‌است. عده‌ای او را حلیه و عده‌ای دیگر، علیه و برخی دیگر او را حلبه خوانده‌اند.مسلم همسر رقیه دختر حضرت علی علیه السلام است که مادرش کلبیه بود.

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

 

مسلم بن عقیل پیش از واقعه عاشورا

نامه های کوفیان

هنگامیکه دوازده هزار نامه با بیش از بیست و دو هزار امضا از طرف کوفیان به دست امام حسین علیه ‏السلام  برای بیعت با ایشان به دستش رسید،آن حضرت تصمیم گرفت به نامه ‏های کوفیان پاسخ دهد. برای همین، حضرت مسلم بن عقیل شوهر خواهر خود را به سوی کوفیان فرستاد تا اوضاع کوفه را برسی کند و طی نامه ای به امام حسین خبر دهد.

حضرت مسلم در روز پنجم شوال وار کوفه شدنو در منزل مختار بن ابی عبیده وارد شد. شیعیان زیادی به آنجا رفت آمد کردند هنگامیکه جمع کثیری نزد ایشان حاضر شدند نامه امام حسین را برای آنها قرائت کر و همه انها گریستند در تاریخ آمده که دوازده، هجده و یا به نقل از ابن کثیر، چهل هزار نفر با مسلم بیعت نمودند.

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

مسلم بن عقیل در کوفه

مسلم پس از چهل روز بررسی اوضاع کوفه، نامه‏ ای به این مضمون به امام حسین علیه‏ السلام نوشت: «آنچه می ‏گویم حقیقت است. اکثریت قریب به اتفاق مردم کوفه آماده پشتیبانی شما هستند؛ فورا به کوفه حرکت کنید». این نامه ۲۷ روز پیش از کشته شدن مسلم بود. امام که از احساسات عمیق کوفیان با خبر شده بود، تصمیم گرفت به سوی این شهر حرکت کند.

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

ورود ابن زیاد به کوفه

عدهای که یکی از انها عمر بن سعد بود برای یزید نامه نوشتند و از آمدن مسلم به کوفه و بیعت مردم با او را آگاه کردند.یزی عبیدالله بن زیاد را به کوفه فرستاد و او را والی کوفه نمود

ابن زیاد نیرنگ باز بود  به همراه پانصد نفر از مردم بصره، در لباس مبدّل و با سر و صورت پوشیده وارد کوفه شد. مردم کوفه که منتظر آمدن امام حسین به کوفه بودند ، با دیدن عبیداللّه‏ گمان کردند آن حضرت وارد کوفه شده است. لذا در اطراف مرکبش جمع شده، اظهار شادی کردند و براو سلام کردند . پسر زیاد هم پاسخی نمی ‏داد و همچنان به سوی دارالاماره پیش می ‏رفت تا به آنجا رسید. نعمان بن بشیر(حاکم کوفه) که فکر می ‏کرد او امام حسین علیه ‏السلام است، دستور داد درهای قصر را ببندند و خود از بالای قصر صدا زد: از اینجا دور شو. من حکومت را به تو نمی ‏دهم و قصد جنگ نیز با تو ندارم. ابن زیاد جواب داد: در را باز کن. در این لحظه مردی که پشت سر او بود صدایش را شنید و به مردم گفت: او حسین علیه‏ السلام نیست، پسر مرجانه است. نعمان در را گشود و عبیداللّه‏ به راحتی وارد دارالاماره کوفه شد و مردم نیز پراکنده گشتند.

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

هانی بن عروه

حضرت مسلم هنگامیکه از آندن ابن زیاد و تهدید های آن با خبر شد از خانه مختار بیرون امدد و به خانه هانی  بن عروه رفت. هانی بن عروه، از بزرگان کوفه و اعیان شیعه بوده، از اصحاب پیامبر (ص) به شمار می ‏آید.مسلم به خانه هانی رفت تا بتواند از نفوذ و قدرت او برای ادامه کار و مبارزه با حکومت ستمگر استفاده کند

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

 

دستگیری هانی

پس از آنکه ابن زیاد از مخفی‏گاه مسلم به وسیله غلام خود باخبر شد، درصدد برآمد تا زر و زور و تزویر، هانی را دستگیر کنند. هانی که میزبان مسلم بود، می ‏دانست عبیداللّه‏ قصد دستگیری او را دارد. لذا بیماری را بهانه کرده، از رفتن به مجلس او خودداری می ‏کرد. ابن زیاد چند نفر را طلبید و نزد هانی فرستاد. آنان سرانجام هانی را نزد ابن زیاد بردند. ابن زیاد با دیدن هانی به او گفت که با پای خویش به سوی مرگ آمده است و درباره مسلم از او پرسید. هانی منکر پناه دادن به مسلم شد. در این هنگام عبیداللّه‏ معقل، غلام خود را صدا زد و هانی با دیدن او، دانست که انکار سودی ندارد. عبیداللّه‏ با تازیانه بر سر و صورت هانی زد و صورت و محاسنش را از خونش رنگین نمود، سپس دستور داد او را زندانی کنند.

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

قیام مسلم بن عقیل  در کوفه

حضرت مسلم یکی از یاران خود را به دار الاماره فرستاد. همین که متوجه شد که هانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زندانی شده است، به یکی از یارانش گفت تا، شعار یا منصور امت (ای کسی که مردم به یاری او می شتابند) در میان مردم سر دهد، و اینندا دهن به دهن در کوفه پیچیدو همه نزد او جمع شدند.طولی نکشیدکه چهار هزار نفر در اطراف خانه هانی فراهم آمدند. مسلم به طرف قصر ابن زیاد حرکت کرد. عبید الله که از مسجد بازمی گشت مأمورین به وی اطلاع دادند که مسلم قیام کرده است. ابن زیاد بلافاصله خود را به داخل قصر رسانید و درها را بست و خود را در گوشه ای پنهان داشت، مسلم قبل از هر چیز در جمع آوری مردم کوشید و آنان را همانند سپاهی منظم درآورد، و به آراستن آنان از چپ و راست پرداخت. و خود در میان آنان جای گرفت. او همچنان به سوی قصر به راه افتاده بود و از مردم می خواست که به یاری او بشتابند. دیری نپایید که انبوه مردم در بازار و مسجد فراهم آمدند . کار بر ابن زیاد تنگ شد. پس ناگزیر کسی را فرستاد تا بزرگان مردم کوفه را فراخوانند. اما تعداد افرادی که نزد او آمدند بیش از پنجاه نفر نشد. سی نفر محافظین او و بیست نفر مردمان سرشناس کوفه و نزدیکان او بودند.ابن زیاد به کتیر بن شهاب حارثی دستور داد که با افرادی که از قبیله مذحج بودند بیرون بروند و در شهر مردم را بترسانند و از اطراف مسلم دور کنند

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

غریبی مسلم بن عقیل در کوفه 

تا هنگام نماز مغرب سی نفر با حضرت مسلم ماندند و نماز مغرب را با ایشان خواندند همگامی که از مسجد بیرون آمد و به سوی محله کنده رفت تنها ده مفر بودند و هنگامیکه از کنده خارج شد حضرت  مسلم تنها ماند.مسلم، غریب و تنها در کوچه‏ های کوفه می ‏گشت. نمی ‏دانست کجا برود.به ناگاه در کوچه ‏ای، زنی را دید که بر درِ خانه ایستاده است. تشنگی بر مسلم غلبه کرد. نزد آن زن رفته، آبی طلبید. زن که طوعه نام داشت، کاسه آبی برای مسلم آورد. مسلم بعد از آشامیدن آب همانجا نشست. طوعه ظرف آب را به خانه برد و بعد از لحظاتی بازگشت و دید که مرد از آنجا نرفته است. به او گفت: ای بنده خدا! برخیز و به خانه خود، نزد همسر و فرزندانت برو و دوباره تکرار کرد و بار سوم، نشستنِ مسلم را بر در خانه‏اش حلال ندانست. مسلم از جای خویش برخاست و چنین گفت: من در این شهر کسی را ندارم که یاری ‏ام کند. طوعه پرسید: مگر تو کیستی؟ و پاسخ شنید: من مسلم بن عقیل هستم. طوعه که از دوستداران خاندان پیامبر (ص) بود، در خانه را به روی مسلم گشود و از او پذیرایی کرد.

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

دستگیری مسلم بن عقیل 

عبیداللّه‏ به افراد خویش دستور داد همه جای مسجد را بگردند تا مبادا مسلم در آنجا مخفی شده باشد. آنان نیز همه مسجد را زیر و رو کردند و مطمئن شدند که مسلم و یارانش آنجا نیستند. سپس عبیداللّه‏ وارد مسجد شد، بزرگان کوفه را احضار کرد و گفت: «هر کس که مسلم در خانه او پیدا شود و او خبر ندهد، جان و مالش بر دیگران حلال است و هر کس او را نزد ما بیاورد، به اندازه دیه ‏اش پول خواهد گرفت». تهدید و تطمیع عبیداللّه‏ کارساز شد و بلال، فرزند طوعه، به دلیل ترس و به طمع رسیدن به جایزه، صبح زود وارد قصر شده، مخفی‏گاه مسلم را لو داد. عبیداللّه‏ با شنیدن این خبر، به محمد بن اشعث دستور داد به همراه هفتاد نفر مسلم را دستگیر کنند.مسلم در درگیری با سربازان عبیداللّه‏، حدود ۴۵ نفر از آنان را از پای درآورد تا آنکه ضربه شمشیری صورتش را درید. با اینکه مسلم زخمی بود، باز هم کسی یارای مقابله با او را نداشت. آنان بر پشت بام‏ها رفته و سنگ و چوب بر سر مسلم ریختند و دسته‏ های نی را آتش زده بر روی او انداختند. ولی مسلم دست از جدال برنمی ‏داشت و بر آنها یورش می ‏برد. وقتی ابن اشعث به آسانی نمی ‏تواند مسلم را دستگیر کند، دست به نیرنگ زد و گفت: ای مسلم! چرا خود را به کشتن می ‏دهی؟ ما به تو امان می ‏دهیم و ابن ‏زیاد تو را نخواهد کشت. مسلم جواب داد: چه اعتمادی به امان شما عهدشکنان است؟ ابن اشعث بار دیگر امان دادنش را تکرار کرد و این بار مسلم به دلیل زخم‏هایی که برداشته و ضعفی که در اثر آنها بر او چیره شده بود، تن به امان داد. مرکبی آورده مسلم را دست بسته بر آن سوار کردند و نزد عبیداللّه‏ بردند.

 

شهادت مسلم بن عقیل

شهادت مسلم بن عقیل

 

چگونگی شهادت حضرت مسلم

کشتن مسلم را به «بکربن حمران احمری‏» سپردند، کسی که در درگیریها از ناحیه سر و شانه با شمشیر مسلم‏ بن عقیل مجروح شده بود. مامور شد که مسلم را به بام «دارالاماره‏» ببرد و گردنش را بزند و پیکرش را بر زمین اندازد.

مسلم را به بالای دارالاماره می ‏بردند، در حالی که نام خدا بر زبانش بود، تکبیر می ‏گفت، خدا را تسبیح می ‏کرد و بر پیامبر خدا و فرشتگان الهی درود می ‏فرستاد و می ‏گفت: خدایا! تو خود میان ما و این فریبکاران نیرنگ‏ باز که دست از یاری ما کشیدند، حکم کن!

جمعیتی فراوان، بیرون کاخ، در انتظار فرجام این برنامه بودند. مسلم را رو به بازار کفاشان نشاندند. با ضربت‏ شمشیر، سر از بدنش جدا کردند، و… پیکر خونین این شهید آزاده و شجاع را از آن بالا به پایین انداختند و مردم نیز هلهله و سروصدای زیادی به پا کردند.

 

  گروه مذهبی فان ۲۰      

 

Loading…
درباره : سرگرمی و فان

به گزارش فان ۲۰،”جنگی رخ نخواهد داد”، این بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار صمیمانه با اقشار مختلف جامعه بود. ایشان در این دیدار با اشاره به اینکه سیاست آمریکایی ها در ایجاد و بزرگنمایی «شبح جنگ» به این دلیل است که ملت ایران یا برخی ترسوها را بترسانند. فرمانده کل قوا خطاب به ملت ایران تأکید کردند که “همه بدانند که جنگی رخ نخواهد داد.

“جنگی رخ نخواهد داد” عبارتی بود که در میان سخنان رهبر انقلاب بیش از همه مورد توجه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفت و رسانه ها نیز به رمز گشایی از این عبارت پرداختند. ایشان به نوعی اعلام کردند که ایران به هیچ وجه امتیاز مذاکره را به آمریکا نخواهد داد و با شخصی که زیر توافق های نیاکان خود می زند پای میز مذاکره نخواهد نشست. همچنین سخنان رهبر انقلاب پیغامی به کشورهای دیگر به ویژه اروپایی ها بود که باید تکلیف خود را با ایران و آمریکا روشن کنند و امروز شرایط مانند گذشته نیست که بخواهند ایران را بازی داده و امروز و فردا کنند.

جنگی رخ نخواهد داد

تاجری که تجارت را خوب بلد است

بزرگ ترین اقتصاد جهان، بزرگترین بدهکار جهان نیز هست و مرز اوج گرفتن و یا سقوط آمریکا این بار به یک مو بند است و اگر رفتارهای ترامپ نسبت به کشورهای مختلف جهان ادامه یابد، هیچ بعید نیست این مو دیگر کشش نداشته باشد و پاره شود. ایالات متحده به کشورهای زیادی از جمله کره، ویتنام، افغانستان، عراق و کشورهای آمریکای لاتین  لشکرکشی کرده و می داند که کوچک ترین جنگ ده ها میلیارد دلار هزینه داشته و جنگ های بزرگ تر صدها و یا چند هزار میلیار دلار هزینه دارد و این برای کشوری مانند ایالات متحده که همه چیز بر اساس سود و ضرر و زیاد می چرخد بسیار مهم است که اگر هزینه ای انجام می دهد چه سودی برایش خواهد داشت! 

ضررِ حمله به ایران بسیار بیشتر از سود آن است

به زبانی ساده تر اینکه هزینه حمله ایالات متحده به ایران بسیار سنگین تر از سودی است که عاید این کشور می شود و به همین دلیل هم هست که این کشور و دیگر کشورها ترجیح می دهند وارد درگیری با ایران نشوند، وگرنه امروزه چندین جنگ بر علیه ایران برپا شده بود، ولی در عین حال در حوزه جنگ نرم، جنگ همه‌جانبه و وسیعی را علیه ایران در پیش گرفته اند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا یک تاجرِ اهل هزینه و فایده است و از هزینه ۷‌هزار میلیاردی آمریکا در سال‌های اخیر در منطقه به شدت ناراحت است و و قصد دارد از اعراب هزینه امنیت‌شان در مقابل ایران را بگیرد، همانطور که هزینه ماندن در کردستان سوریه را نیز از عربستان گرفت؛ بنابراین او اهل هزینه نیست و قطعا پولی را صرف جنگ نخواهد کرد.

ایران، بیخ گوش رژیم صهیونیستی

نگرانی از امنیت صهیونیست‌ها یکی از عوامل مهمی است که باعث می شود آمریکا به هیچ وجه در فکر حمله نظامی به ایران نباشد. آنان خوب می دانند که در روز حادثه از دور و نزدیک چه بر سر صهیونیست‌ها خواهد آمد؟ و هزاران موشک حزب‌الله و حماس و ده‌ها هزار نیروی چند ملیتی مستقر در سوریه چه خواهند کرد؟ بنابراین ریسک ناامنی برای صهیونیست را انجام نخواهند داد، زیرا ایران امروز بیخ گوش اسرائیل رسیده و کوچکترین حماقت چه از طرف اسرائیل و چه از طرف آمریکا می تواند آخرین حرکت آنها باشد.

جنگی رخ نخواهد داد

موشک در اِزای موشک

از طرف دیگر قدرت بازدارندگی ایران یعنی همان موشک‌هایی که در پی از کار انداختن آنها هستند، عامل بسیار مهمی در پیشگیری از جنگ است و آمریکایی‌ها به خوبی از این قدرت مطلع هستند و می‌دانند دوران «بزن و در رو» گذشته و ممکن است حیثیت ابرقدرتی‌شان دچار آسیب جدی شود، حیثیتی که امروز چیز زیادی هم از آن باقی نمانده است.

پایگاه‌های آمریکا در شرق و غرب، در تیررس موشک های ایرانی

آمریکایی‌ها به خوبی از نفوذ منطقه‌ای ایران و ارتباط آن با ملت‌ها و دولت‌ها مطلع هستند. ده‌ها هزار نیروی نظامی آمریکایی امروز در افغانستان، عراق، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تیررس موشک‌های ایران هستند. آنان به خوبی  می‌دانند که جنگ با ایران صرفاً دریایی و هوایی نخواهد بود و نیروهای ایرانی در نزدیک‌ترین نقطه به آنان، حضور دارند.

منصور حقیقت پور مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که امروز در رفتار آمریکایی ها علائم، شواهد و قرائنی دال بر حمله نظامی دیده نمی شود. حقیقت پور با اشاره به شکست آمریکایی ها در حمله به افغانستان و عراق معتقد است که آن ها باید بدانند اگر جنگ را شروع کنند، تمام‌شدن جنگ دیگر دست آنها نخواهد بود، ثانیا شاید ضربه اول را بتوانند بزنند اما حجم، اندازه و عمق و شدت ضربه دوم را ما تعیین می‌کنیم.

آمریکایی ها می دانند که ما راهکار لازم برای مقابله با آنها را در اختیار داریم ولی غافل از آن هستند که هر چقدر به ما نزدیک تر شوند با سلاح های کوچک‌تر، راحت تر مورد هدف قرار می گیرند و اگر درباره ایران اشتباهی مرتکب شوند، لانه‌های فسادشان در بحرین، امارات و برخی کشورهای دیگر طعمه گاه خوبی برای ما به نظر می رسد. وی تاکید می کند که خصومت آمریکایی ها با ما تمام نخواهد شد و در واقع ابزارشان عوض می‌شود، تانک و موشک را کنار می گذارند و دلار را سلاح می کنند. کما اینکه امروز آمریکایی ها با دلار به اقتصاد ایران، ترکیه و روسیه شلیک می کنند.

جنگی رخ نخواهد داد

نفوذ بین المللی ایران اما خود مسئله را برای طرف مقابل بسیار پیچیده تر کرده، و هزینه حمله به ایران را به شکل سرسام آوری بالا برده و در این شرایط است که امکان مهار و نابودی ایران توسط دشمنان به ویژه آمریکا تنها در صورتی میسر می شود که کشورهای بسیاری در منطقه را همزمان نابود، کنندکه چنین اقدامی تقریبا نزدیک به محال است و اگر کشوری بدون در نظر گرفتن این واقعیت با ایران وارد جنگ شود،کل منطقه به آتش جنگ کشیده خواهد شد و ایران اجازه نمی دهد که جنگ فقط محدود به این کشور شود.

آغازکننده جنگ، لزوما پایان‌دهنده آن نیست

با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه منبع انرژی جهان به حساب می آید، شاید به نوعی پای کل جهان به این ماجرا کشیده شود و یک جنگ جهانی راه بیفتد، جنگی که شرایط اقتصادی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به هیچ وجه اجازه ورود به آن را نمی دهد و قدم گذاشتن در آن همان نتیجه ای را خواهد داشت که جنگ جهانی اول برای امپراتوری عثمانی و جنگ جهانی دوم برای آلمان، ژاپن، انگلیس و فرانسه داشت که ابر قدرت شروع کننده جنگ نابود شد.

همانطور که همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده اند، موضع کشور ما ، همیشه دفاع بوده و به هیچ کشوری حمله و تجاوز نکرده ایم. این راهبرد همچنان باقی بوده، زیرا دکترین جمهوری اسلامی صرفاً دفاعی است، بنابراین ایران هیچ‌وقت آغازگر یک جنگ نخواهد بود؛ بنابراین «جنگ نخواهد شد» یک گزینه معتبر هم برای دشمن و هم برای ملت ما است.  ما هیچ گاه جنگی را آغاز نمی کنیم، اما قطعا اگر جنگی علیه ما آغاز شود، پایان دهنده آن جنگ خواهیم بود و ضربه نهایی را ما خواهیم زد.

درباره : سرگرمی و فان

به گزارش فان ۲۰، «ایران» در ادامه نوشت: سردفتران ازدواج و طلاق در مناطق مختلف پایتخت از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آمار ثبت ازدواج و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی آمار ثبت طلاق در دفاتر خود در سال‌های اخیر خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها فشارهای اقتصادی، خیانت و فضای مجازی از جمله عواملی هستند که در تغییر این آمارها تأثیر مستقیم دارند.

محمد احسانی، سردفتر ازدواج و طلاق در منطقه یک در این‌باره می‌گوید: از سال ۹۰ تا امروز آمار ازدواج در این منطقه روند کاهشی داشته که رقمی حدود ۴۰ درصد است.

او معتقد است با اینکه مشکلات اقتصادی در پایین آمدن این آمار مؤثر است اما در مناطق بالای شهر که مردم کمتر با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند، نمی‌توانیم اقتصاد را عامل اصلی بدانیم، چرا که در این مناطق به‌دلیل تغییر فرهنگ و سطح تحصیلات جوانان، سن ازدواج بالا رفته است. تا جایی که میانگین سن ازدواج در پسرها و دخترها بین ۳۰ تا ۳۵ سال است که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی در ادامه درباره کاهش سکه‌های مهریه در عروسی‌ها می‌گوید: این روزها با افزایش چشمگیر قیمت سکه و طلا، میزان مهریه‌ها هم تغییر معکوسی داشته به طوری که در مراسم عروسی‌ شاهد ثبت تعداد پایین سکه مهریه عروس خانم‌ها هستیم.

احسانی می‌افزاید: در دهه ۸۰ با ارقام نجومی تعداد سکه برای ثبت ازدواج در دفاتر روبه‌رو بودیم، به طوری که رقم سال تولد به شمسی یا میلادی از جمله مهریه‌های مرسوم در آن سال‌ها بود اما این روزها حدود ۵۰ درصد ازدواج‌ها با مهریه ۱۱۰ سکه، ۲۵ درصد زیر این تعداد و مابقی بیشتر از این تعداد انجام می‌شود. البته در برخی ازدواج‌ها هم میزان مهریه‌ها در حد یک، دو، ۷ و ۱۴ سکه بهار آزادی است.

او در ادامه می‌افزاید: گرانی سکه و به‌دنبال آن فشار اقتصادی و فشار روانی که این مسأله برای مردان به وجود آورده، از دلایل کاهش تعداد سکه‌ها در مهریه است. البته برخی از خانم‌ها به ازای این بخشش بزرگوارانه «حق طلاق» را طلب می‌کنند.

احسانی با بیان اینکه همزمان با کاهش آمار ازدواج، آمار طلاق نیز افزایش یافته می‌افزاید: در ۷ سال اخیر با رشد ثبت طلاق در دفتر مواجه بودیم تا جایی که هر ساله به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد در زمینه ثبت اسناد طلاق رشد داشته‌ایم. البته سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ مورد طلاق داشتیم اما امسال در ۵ ماهه نخست این رقم به ۶۰ مورد رسیده است.

خیانت اولین عامل طلاق بالای شهرنشین‌ها

احسانی با بیان اینکه در مناطقی که مردم تمکن مالی نسبتاً بالایی دارند، خیانت اولین علتی است که می‌تواند مسبب طلاق باشد، می‌گوید: البته با گسترش فضای مجازی زمینه‌های خیانت درروابط زناشویی و خانواده‌ها بیشتر شده که لازم است نهاد‌های آموزشی و فرهنگی در این خصوص با فرهنگ‌سازی زمینه آگاهی بخشی را برای خانواده‌ها و زوجین فراهم کنند.

سیدمحمدعلی مقدسی سر دفتر منطقه پیروزی تهران با بیان اینکه تعداد مراجعان بر‌ای ازدواج به این دفتر در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته می‌گوید: بالارفتن توقعات خانم‌ها و تغییر فرهنگ از مهم‌ترین دلایل کاهش آمار ازدواج است، البته افزایش تعداد دفاترجدید ازدواج و طلاق هم در این زمینه تأثیر‌گذار بوده است.

او در ادامه با اشاره به نهضت مهریه بخشی زنان می‌افزاید: بعد از گرانی سکه بسیاری از خانم‌ها با هدف کم کردن بار مالی همسران‌شان درخواست مهریه‌های پایین دارند. البته تعداد ۱۱۴ سکه بهار آزادی رقمی است که این روزها بیشتر از سایر ارقام در دفترخانه جهت مهریه ثبت می‌شود و دیگر خبری از مهریه‌های نجومی مانند گذشته نیست.

مشکلات اقتصادی، عامل کاهش نرخ ازدواج در پایین شهر

غلامحسین توتونی، سردفتر ازدواج و طلاق در منطقه شهرری تهران هم با اعلام کاهش ۴۰ درصدی آمار ازدواج می‌گوید: در این ایام که اعیاد و تعطیلات رسمی هم در پیش است آمار ازدواج افزایشی نداشته و به نسبت سال گذشته که ۱۶۰ تا ۱۷۰ مورد ثبت ازدواج در این دفتر انجام می‌شد، متأسفانه در ۵ ماهه نخست سال‌جاری تنها ۵۰ مورد سند ازدواج به ثبت رسیده است.

او برخلاف برخی سردفتران که بالارفتن تعداد دفترخانه‌ها را دلیل کاهش اسناد ازدواج دفاتر می‌دانند، معتقد است: بنده قبول ندارم که افزایش دفاتر جدید ازدواج و طلاق، دلیل کاهش ثبت ازدواج باشد چرا که به لحاظ آماری در کل کشور با کاهش چشمگیر تعداد ازدواج‌ها مواجه هستیم، من فکر می‌کنم دلیل اصلی کاهش این آمار، تمایل نداشتن جوانان به مقوله ازدواج است، البته فقر و مشکلات اقتصادی هم بویژه در محله‌های پایین شهر از مهم‌ترین عواملی است که مانع از تصمیم‌گیری جوانان برای ازدواج می‌شود. با توجه به گرانی و نابسامانی بازار سکه بسیاری از جوانان حتی نمی‌توانند تعداد ۱۴ سکه به‌عنوان مهریه در نظر بگیرند چه برسد به خرید لباس عروسی و پرداخت هزینه‌های زندگی و تأمین مسکن برای شروع زندگی مشترک.

توتونی سردفتر ازدواج و طلاق در منطقه پایین شهر تهران، فقر را مهم‌ترین عامل طلاق می‌داند و با تأکید بر افزایش آمار طلاق در منطقه شهرری می‌افزاید: به جز فقر، ضرب و جرح و اعتیاد هم از عوامل افزایش طلاق در مناطق پایین شهر است که لازم است در این زمینه کارشناسی انجام شود.

احمدکلهری که دفترخانه ازدواجی در منطقه انقلاب تهران دارد در خصوص پایین آمدن آمار ازدواج می‌گوید: نزدیک ۲۰ سال است که نرخ ازدواج رو به سرازیری است با وجود این هنوز تعداد ازدواج‌ها بیشتر از نرخ طلاق است.

او درباره کاهش میزان مهریه اظهار می‌کند: دیگر ارقامی مرتبط با تاریخ تولد را نمی‌بینیم و میزان مهریه‌ها ۱۱۰ تا ۳۰۰ سکه بهارآزادی است و بندرت شاهد مهریه‌های بالای ۵۰۰ سکه هستیم. دلیل این امر هم بالا رفتن سطح فرهنگی مردم است، البته جوانان امروز می‌دانند که مهریه سنگین تضمین خوشبختی نیست، وبه اعتقاد من مهریه باید متناسب با شخصیت زن در نظر گرفته شود. اینکه به ازای مهریه پایین، خانم‌ها درخواست حق طلاق دارند نیز نظریه اشتباهی است زیرا با اثبات عسر و حرج، ضرب و جرح یا اثبات عدم تأمین روحی و روانی قضات رأی به طلاق می‌دهند.

کلهری درپایان تأکید کرد با وجود کاهش آمار ازدواج در سال‌های اخیر هنوز هم تعداد ازدواج‌ها در کشور بیشتر از طلاق‌هاست.

انتهای پیام

درباره : سرگرمی و فان

دسر موس شکلاتی یکی از دسرهای خوشمزه و محبوب است. کسانی که شکلات دوست دارند از خوردن این دسر موس شکلاتی لذیذ لذت خواهند برد. مواد اصلی این دسر خوشمزه بیسکویت، خامه، پنیر خامه ای، پودر کاکائو، پودر قند، پودر ژلاتین است. طرز تهیه این دسر بسیار ساده است. لطفا در ادامه با ما همراه باشید.

طرز تهیه دسر موس شکلاتی خوشمزه + فیلم آموزشی

طرز تهیه دسر موس شکلاتی خوشمزه + فیلم آموزشی

طرز تهیه دسر موس شکلاتی

طرز تهیه دسر موس شکلاتی

طرز تهیه دسر موس شکلاتی خوشمزه + تزیین

طرز تهیه دسر موس شکلاتی خوشمزه + تزیین

طرز تهیه دسر موس شکلاتی خوش طعم

طرز تهیه دسر موس شکلاتی خوش طعم

طرز تهیه موس شکلاتی خوش طعم و لذیذ

طرز تهیه موس شکلاتی خوش طعم و لذیذ

طرز تهیه موس شکلاتی خوشمزه + تزیین

طرز تهیه موس شکلاتی خوشمزه + تزیین

طرز تهیه موس شکلاتی خوش طعم + فیلم آموزشی

طرز تهیه موس شکلاتی خوش طعم + فیلم آموزشی

طرز تهیه موس شکلاتی لذیذ + تزیین

طرز تهیه موس شکلاتی لذیذ + تزیین

توجه داشته باشید: با توجه به اینکه تامین کننده ویدئو سایت فان ۲۰ نیست، بنابراین امکان تفاوت جزئی بین مراحل کار  توضیح داده شده و ویدئو آموزشی وجود دارد و ویدئو آموزشی صرفا جهت آشنایی بیشتر قرار داده شده است. امیدواریم از تهیه این دسر خوشمزه و لذیذ لذت کافی ببرید. و لحظات خوب و خوشی را در کنار خانواده خود سپری کنید.

درباره : سرگرمی و فان

به گزارش فان ۲۰، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای اختصاصی با فان ۲۰ رویترز درباره موضوعات گسترده‌ای از جمله ایران، کره شمالی، ترکیه، سوریه و روسیه صحبت کرد.

اعلام نظر دوباره ترامپ درباره دیدار با روحانی

ترامپ در این مصاحبه در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز درباره دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، گفت برایش چندان مهم نیست که با مقامات ایران دیدار کند یا نه. این در حالیست که او پس از خروج از برجام تا به امروز بیش از ده بار علنا یا تلویحا خواستار دیدار و مذاکره با ایران شده است.

 

وی همچنین گفت تاکنون برای نزدیک شدن به مقامات ایران به منظور انجام مذاکرات احتمالی، تلاشی از جانب آمریکا صورت نگرفته است.

طبق گزارش رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا در این مصاحبه تصریح کرد: “اگر آنها (مقامات ایران) بخواهند با من مذاکره کنند، خوب است، اما اگر نخواهند این کار را انجام دهند هم برایم اصلا مهم نیست.”

ترامپ ماه گذشته در جریان نشست خبری با نخست‌وزیر ایتالیا مدعی شد که حاضر است در هر زمان و هر مکان بدون هیچ پیش‌شرطی با مقامات ایران دیدار کند. ادعایی که البته بیش از دو ساعت عمر نکرد و مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی خلافِ نظر او هرگونه مذاکره با ایران را به تغییر رفتار این کشور مشروط کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه اختصاصی خود با رویترز اعلام کرد «به احتمال فراوان» دیدار دیگری با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، خواهد داشت.

ترامپ در این مصاحبه با استیو هولاند، جف میسون و جیمز اولیفانت (خبرنگاران رویترز) گفتگو کرد و سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، نیز در این نشست حضور داشت.

 

درباره : سرگرمی و فان

  به گزارش فان ۲۰ از لرستان، هم‌زمان با سراسر کشور دعای روحبخش عرفه امروز سه‌شنبه، ۳۰ مردادماه به‌همت ستاد دعای عرفه شهرستان خرم‌آباد در محل مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار شد.
حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان درجمع خبرنگاران از برگزاری مراسم دعای عرفه در بیش‌از ۵۰ نقطه استان خبرداد و گفت: این مراسم در مراکز شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان و مکان‌هایی که روحانی مستقر است برگزار می‌شود.
وی با بیان این‌که دعای عرفه در استان لرستان در مصلی‌های نماز جمعه، گلزار شهدا و مساجد قرائت می‌شود و این مراسم در شهرستان‌ها با محوریت و پیگیری ائمه جمعه برگزار خواهد شد، اضافه کرد: مراسم دعای عرفه در سطح استان لرستان عصر امروز سه‌شنبه، ۳۰ مرداد هم‌زمان با سراسر کشور با قرائت قرآن و زیارت عاشورا آغاز و بعد از برگزاری سخنرانی مختصر با قرائت دعای عرفه با پایان رسید.
غلامی با ذکر این مطلب که نماز عید قربان نیز از ساعت هفت صبح روز عید سعید قربان در استان اقامه خواهد شد، تصریح کرد: نماز عید قربان در بیش‌از ۱۰۰ نقطه استان اقامه خواهد شد.

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

گزارش تصویری قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

قرائت دعای عرفه در مصلای الغدیر خرم‌آباد

درباره : سرگرمی و فان

 

 

انواع ماسک های جوانه گندم و خواص آن

ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم

جوانه گندم حاوی مواد مغذی فراوانی است که هم برای پوست و هم برای مو مفید است.برای چاقی صورت و روشن تر شدن پوست می توان از ماسک های جوانه گندم نیز استفاده کنیم ما در بخش مد و زیبایی فان ۲۰ خواص گندم و انواع ماسک های آن را برای شما گردآوری کرده ایم پس ما را همراهی کنید.

خواص جوانه گندم برای پوست 

پودر جوانه گندم یک مکمل غذایی پر ارزش و سرشار از ویتامین E و ویتامین های گروه B است.ویتامین E را می توان  به عنوان یک معجزه گر و اکسیر جوانیبرای پوست و داشتن خواص ضد پیری، معرفی کرد.امروزه مکمل‌های ویتامین E زیادی برای تامین نیاز روزانه وجود دارد، امامی توان با اضافه کردن جوانه گندم به رژیم غذایی روزانه به راحتی ویتامین E مورد نیاز بدن را بدست آورد. سلنیوم و منیزیوم موجود در جوانه گندم، در پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان موثر شناخته شده است.به اعتقاد برخی از متخصصان پوست و مو ، جوانه گندم در درمان انواع جوش صورت و ناراحتی های پوستی مفید و موثر است.جوانه گندم به دلیل سرشار بودن از آنتی اکسیدان، راهی برای بازسازی سلول‌ها است. به عبارت دیگر، بدن شما هیچ وقت با کمبود ذخیره سلول‌های سالم جدید ، به ویژه سلول‌های پوستی، مواجه نمی‌شود. به همین دلیل مصرف جوانه گندم پوستی سالم و درخشان به شما می‌دهد. به علاوه، لازم نیست فقط جوانه گندم را به صورت خوراکی مصرف کنید بلکه می‌توانید از آن به عنوان ماسک استفاده کنید تا از سلول‌های مرده سطح پوست خلاص شوید.جوانه گندم سرشار از ویتامین‌های E و C است. از همین‌ رو یک ضد‌ لک قوی به شمار می‌‌رود و مصرف آن به صورتخوراکی یا ماسک، از ایجاد لکه‌‌های ناشی از آفتاب جلوگیری می‌‌کند.

ما بعد از آشنا شدن با خواص جوانه گنم چند نمونه از ماسک های جوانه گند را در ذیل برای شما گردآوری کرده ایم که عبارتند از

 

ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم برای سفت شدن پوست

موادی که در تهیه این ماسک استفاده می شود:

پودر جوانه گندم ۱ قاشق چایخوری ،عسل ۱ قاشق چایخوری،عرق گل بهار نارنج ۲ قاشق سوپخوری،

پودر جوانه گندم را با عرق گل بهار مخلوط کنید تا خمیری یکدست به دست آید سپس عسل را به آن اضافه نمائید و به مدت نیم‌ساعت بر روی پوست تمیز قرار دهید و سپس با آب ملایم بشوئید این ماسک جهت سفت کردن و تغذیه پوست هفته‌ای ۲ بار قابل استفاده است. ماسک ذکر شده جهت انواع پوست‌ها قابل استفاده است.

خواص خاک رس و ماسک های آن را ببینید 

ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم برای جوش سرسیاه

موادی که در این ماسک مورد استفاده قرار می گیرد :عسل : دو قاشق غذاخوری،جوانه گندم : مقداری ،

جوانه گندم تازه را آسیاب کرده تا کاملا خرد شود.سپس عسل را به آن اضافه کرده و آنقدر به هم می زنیم که حالت خمیری روان پیدا کند.این ماسک را به مدت بیست دقیقه روی پوست قرار دهید .
و در این فاصله دراز بکشید استراحت کنید و صحبت نکنید.این ماسک به علت دارا بودن عسل قدرت تقویت کنندگی و پاک کنندگی زیادی دارد.عسل علاوه بر تقویت پوست وشفابخشی ، پاک کنندگی بسیار خوبی است.این ماسک برای افرادی که جوش سرسیاه دارند و لک صورت ، گزینه بسیار مناسبی است.

 

ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم

 ماسک جوانه گندم برای لایه‌برداری پوست 

موادی که در این ماسک مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

۳ قاشق غذا خوری عسل ،۳ قاشق غذا خوری شیر ،۳ قاشق غذا خوری پودر جوانه گندم

عسل را روی حرارت ملایم قرار داده تا به حالت شل یا روان در آید سپس جوانه گندم و شیر را آرام آرام به آن اضافه می کنیم .یک ماده خمیری شکل بدست می آید .خمیر بدست آمده را بر روی پوست خود بمالید ۲۰ دقیقه منتظر بمانید ماسک را از روی صورت به طور ملایم از بالا به پایین بردارید و با آب ولرم شستشو دهید .

 

ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم

 ماسک جوانه گندم برای نرمی پوست

۱قاشق غذاخوری جوانه گندم آسیاب شده را با یک عدد زرده تخم مرغ به خوبی مخلوط کنید تا حالتی خمیری شکل به دست آید. این ماسک را به مدت ۳۰ دقیقه روی پوست قرار دهید.در این مدت باید به هیچ عنوان عضلات صورت را تکان ندهید. سپس صورت را پاک کرده و با آب ولرم بشویید.

گروه مد و زیبایی فان ۲۰

Loading…
درباره : سرگرمی و فان


جوایز هوگو ۲۰۱۸ برندگان خود را شناخت و بهترین‌های ژانر علمی تخیلی سال را معرفی کرد.

درباره : سرگرمی و فان

مراسم دعای عرفه در مصلی امام خمینی (ره)

 

به گزارش فان ۲۰؛‌ایسنا نوشت: سرهنگ مسعود جبارزاده – معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز درباره تدابیر پلیس راهور برای برگزاری این مراسم به ایسنا، گفت: عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی با استقرار در محل‌های برگزاری این مراسم‌ و نیز محورهای منتهی به محل‌های برگزاری نسبت به مدیریت و روان سازی ترافیک اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه عوامل پلیس راهور از ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم در اطراف این محل‌ها همچون مصلی تهران حضور داشته و تا پایان مراسم نیز حضورشان ادامه خواهد داشت، گفت: از شهروندان می‌خواهم که با پلیس همراهی داشته باشند تا دچار ترافیک‌های سنگین در این زمینه نشوند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حال حاضر هیچ محدودیت و ممنوعیت تردد برای برگزاری مراسم دعای عرفه در دستور کار نیست، اما ممکن است در مقاطعی برای روان‌سازی ترافیک چنین تصمیمی اتخاذ شود.

انتهای پیام

درباره : سرگرمی و فان

 

جذاب ترین و زیباترین نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های جواهرات سواروسکی

 

جواهرات سواروسکی از زیباترین جواهرات دنیا می باشد.کمپانی سواروسکی از بهتریتن و بزرگترین تولید کنندگان جواهرات دنیا است .ما در بخش مد و زیبایی فان ۲۰ نمونه های از جواهرات را جمع آوری کرده ایم.امیدوارم ایده ای خوب برای خرید شما باشیم پس با ما همراه باشید.

 

کمپانی جواهرات سواروسکی 

” دانیل سواروسکی ” موسس کمپانی جواهرات سواروسکی در سال ۱۸۶۲ در جمهوری چک به دنیا آمد. شغل پدر سواروسکی شیشه بری بود و در یک کارگاه کوچک اختصاصی کار می کرد . سواروسکی هم به این شغل علاقه مند شد و خیلی زود استعداد خودش را در این زمینه نشان داد.سواروسکی بعدها وارد عرصه وسیع تری از کار با شیشه و کریستال شد و تصمیم گرفت با همکاری تعدادی از سرمایه گذاران کریستال را در جواهرات ، لوازم خانگی و مجسمه های گرانقیمت به کار بگیرد.از همان ابتدا تمام محصولات به خصوص مجسمه ها و جواهرات با لوگوی خاص مشخص شدند که در ابتدا شکل گل ادلویس و بعدها با لوگو و آرم S.A.L از سال ۱۹۸۸ تولید و منتشر شدند.

امروز این شرکت هنوز هم متعلق به خانواده است و نسل پنجم سواروسکی ها آن را اداره می کنند. کمپانی با حضور در بیش از ۱۲۰ کشور جهان و ۲۵۰۰۰ کارمند مشغول به کار در سال ۲۰۱۲ به گردش مالی ۲٫۳۸ میلیارد یورو رسید.

جواهرات سواروسکی مجموعه ای از جواهرات و اکسسوارهای اشرافی و گرانقیمت دنیاست.کمپانی تولید کننده جواهرات سواروسکی در کشور اتریش قرار دارد و یکی از قطب های تولید جواهرات لاکچری در دنیاست

در ۱۸۹۵ دانیل سواروسکی مخترع رویا پرداز اهل بوهمیا (منطقه ای در جمهوری چک) به همراه دستگاه تراش و صیقل جواهرات خود که به تازگی اختراع کرده بود به روستای واتنز اتریش نقل مکان کرد. از این شروع که سرآغاز انقلابی در دنیای مد بود، سواروسکی شروع به رشد و رهبری سایر تولید کنندگان در زمینه تراش کریستال در دنیای مد، جواهرات و اخیرا روشنایی در معماری و فضاهای داخلی شد.

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های جواهرات سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گوشواره سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گوشواره سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های دستبند سواروسکی

انواع گوشواره های پیرسینگ 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گوشواره سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های دستبند سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبند سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبند سواروسکی

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبند سواروسکی

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های نیم سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبند سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبند سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبندسواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های دستبند سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های جواهرسواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گوشواره سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبند سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبند سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های جواهرات سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های نیم ست سواروسکی

 

نمونه های جواهرات سواروسکی

نمونه های گردنبندسواروسکی

گروه مد و زیبایی فان ۲۰ 

 

درباره : سرگرمی و فان
صفحات سایت